میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
123
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری 00
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت 24
کنعانی محمد طاهر حقوق خصوصی 00
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
تکین کامبیز عمران-سازه 311
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی 16
زارعی مانی معماری کامپیوتر 43
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 01
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 79
راد عباس مهندسی صنایع 33
نیک روان شلمانی علیرضا کامپیوتر 22
نوروزی امید حقوق عمومی 01
موسوی تومتری سید افشین حقوق جزا 02
داودی گرمارودی هما حقوق جزا وجرمشناسی 02
فدوی قاسم علوم و صنایع غذایی 34
اخلاق پسند سولماز معماری 02
کنعانی محمد حقوق جزا و جرم شناسی 03
فلسفی نصرت الله حقوق بین الملل 02
نعمت الهی محمد علی مهندسی کامپیوتر 35
رضوانی سودابه حقوق 00
رحمانی تبار محسن سیاست جنایی 23
شریفی صادق حقوق عمومی 02
آسایش فرزاد بازاریابی 00
حاج میر صادقی ریحانه سادات معماری 05
مرادی عبدالرحیم حقوق خصوصی 02
رست علی رضا حقوق کیفری و جرم شناسی 00
پیراوی ونک زهرا علوم و صنایع غذایی 23
امینی فر مهرناز صنایع غذایی 12
اسلامی تبار شهریار حقوق عمومی 13
اعلایی فرد محمد علی حقوق بین الملل 10
حسینیان میترا حقوق عمومی 11
مظفری گشتاسب مدیریت 33
شاه حسینی پروانه جغرافیای شهری 33
سالمی ثمین کامپیوتر (نرم افزار) 66
زمانی نوری علیرضا هیدرولوژی و منایع آب 03
عرفانیان رامین مدیریت محیط زیست 22
نواری علی حقوق بين الملل عمومي 02
سجادی مسعود عمران-سازه 00
عابدینی عبدالله حقوق بین الملل 00
نیکومنش امرالله فقه و حقوق اسلامی -20
طاهرخانی روح الله عمران 15
فلاحیان ناهید جغرافيا و برنامه ريزي شهري 00
دانشمند فتانه جغرافیا و برنامه ریزی شهری 00
رحمانیان مجید مدیریت 23
مشیر استخاره زهرا سادات جامعه شناسی فرهنگی 31
ششگل حمید حقوق عمومی 03
جوانمرد بهروز حقوق جزا 01
کریمی رامین نرم افزار- شبکه 13
خبیری نوید مدیریت فناوری 03
123