میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
12345
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
شفیع آبادی محمد حسین معماری سیستم های کامپیوتری 45
مقدم سرای عبدالعلی فیزیک - ماده چگال 32
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
پرکار رضاییه پیام مهندسی کامپیوتر کرایش هوش مصنوعی و رباتیک 12
امینیان احسان مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی -18-8
تکین کامبیز عمران-سازه -91
میناوند محمود عمران- سازه و زلزله -14-1
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی 01
خدایی آزاده مهندسی -9-5
شاه حسینی علیرضا مهندسی عمران - آب -31
زارعی مانی معماری کامپیوتر 33
عموعابدینی علیرضا مهندسی فناوری اطلاعات 2-8
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 12
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 77
هماپور مسعود علوم و صنایع غذایی 56
بهرامی سپیده علوم و صنایع غذایی 04
پیری حامد مدیریت شهری 13
جلالی رضا روابط بین الملل -1-1
حاجیوند علی حقوق عمومی 10
تلوری عبدالرسول مهندسی عمران آب -10
قصیری بابک معماری 51
فرهمندیان مجتبی مهندسی معماری -14-11
لعل بخش عترت معماری 01
فلاح مهدی فقه و مبانی حقوق -32
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -20
لرک علیرضا مهندسی عمران-مدیریت ساخت -240
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت -71
عامل صادقی محمد عمران سازه های هیدرولیکی 08
کاظمی بیدگلی سید عباس مدیریت دولتی -31-22
اسدی حسن فقه و مبانی حقوق 54
فنازاد رضا حقوق -51
چیت ساز احمدی ثریا حقوق -10-9
اصغری مرزیدره زینب حقوق -131
مومنی علیرضا حسابداری -320
انصاری چهارسوقی شهریار مدیریت -75
خدری صالح حقوق خصوصی -21-6
صبحی الهه حقوق عمومی -55
جان افزایی نصراله حسابداری -50
کیان پور مرتضی فقه و حقوق اسلامی 33
خبیری امید معماری -151
لیلیان محمدرضا معماری 00
روستا علیرضا مدیریت بازرگانی- بازاریابی 00
گلشنی مسعود تکنولوژی بتن -11
خاقانی مهدی حقوق جزا و جرم شناسی -4-1
جوانمرد بهروز حقوق جزا -6-5
کرماجانی حمیدرضا کامپیوتر 32
کریمی رامین نرم افزار- شبکه 00
خبیری نوید مدیریت فناوری -161
اختری سجاد حقوق کیفری 00
12345