میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
1234
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
شفیع آبادی محمد حسین معماری سیستم های کامپیوتری 35
مقدم سرای عبدالعلی فیزیک - ماده چگال 32
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
پرکار رضاییه پیام مهندسی کامپیوتر کرایش هوش مصنوعی و رباتیک 02
امینیان احسان مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 0-9
تکین کامبیز عمران-سازه -62
میناوند محمود عمران- سازه و زلزله -4-1
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی -10
خدایی آزاده مهندسی 00
شاه حسینی علیرضا مهندسی عمران - آب 04
زارعی مانی معماری کامپیوتر 24
عموعابدینی علیرضا مهندسی فناوری اطلاعات 50
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 00
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 15
هماپور مسعود علوم و صنایع غذایی -24
بهرامی سپیده علوم و صنایع غذایی -1-1
پیری حامد مدیریت شهری 12
جلالی رضا روابط بین الملل -30
حاجیوند علی حقوق عمومی 01
تلوری عبدالرسول مهندسی عمران آب 0-8
قصیری بابک معماری 22
فرهمندیان مجتبی مهندسی معماری -100
لعل بخش عترت معماری 02
فلاح مهدی فقه و مبانی حقوق -8-2
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری 2-3
لرک علیرضا مهندسی عمران-مدیریت ساخت -18-9
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت 13
عامل صادقی محمد عمران سازه های هیدرولیکی 28
کاظمی بیدگلی سید عباس مدیریت دولتی -13-6
اسدی حسن فقه و مبانی حقوق 04
فنازاد رضا حقوق 00
چیت ساز احمدی ثریا حقوق -10-9
اصغری مرزیدره زینب حقوق -80
مومنی علیرضا حسابداری 10
انصاری چهارسوقی شهریار مدیریت 02
خدری صالح حقوق خصوصی -11-2
صبحی الهه حقوق عمومی -33
جان افزایی نصراله حسابداری 12
کیان پور مرتضی فقه و حقوق اسلامی 54
خبیری امید معماری -9-4
لیلیان محمدرضا معماری 00
روستا علیرضا مدیریت بازرگانی- بازاریابی -60
گلشنی مسعود تکنولوژی بتن 21
خاقانی مهدی حقوق جزا و جرم شناسی 00
جوانمرد بهروز حقوق جزا -7-2
کرماجانی حمیدرضا کامپیوتر 22
کریمی رامین نرم افزار- شبکه 03
خبیری نوید مدیریت فناوری -7-2
اختری سجاد حقوق کیفری 13
1234