میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
123456
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
فتح اله مهدی 00
نوری رحیم آبادی سید محسن 00
منتظری احمد حقوق عمومی 10
صفوی بیژن 00
احمدی شریف محمود 00
عابدی صادق 00
شاکری آرنوش 00
سرور رحیم 00
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری 12
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت -40
کاظمینی محمد جواد ژئوتکنیک 01
مقیمی مهدی حقوق جزا 04
کنعانی محمد طاهر حقوق خصوصی 00
خوش طینت بهناز بازاریابی 10
عسگری علی مدیریت 46
فلاح نژاد فرهاد حسابداری 10
زیاری کرامت اله شهری 18
حسینی سیده لطیفه 0 00
وظیفه دوست حسین ن 00
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
تکین کامبیز عمران-سازه -6-10
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی -70
زارعی مانی معماری کامپیوتر 03
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 04
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 28
جمشیدی حمید حسابداري 00
نعیمی فر امید عمران 00
فاروقی علیرضا مهندسی عمران - مهندسی سازه 01
فاضل رضا حقوق بین الملل 05
دهقان دکتر فرشید حقوق جزا و جرم شناسی 05
قمری نصیبه مدیریت شهری 44
محمدزاده جواد کامپیوتر 02
صفریان مهدی حقوق خصوصی 13
متین راسخ مجید حقوق 05
عبدی سهیلا فیزیک اتمی مولکولی 04
وطندوست حسام تاسیسات آبیاری 00
سلیمانی علی کامپیوتر -21
ذوقی حسن عمران 00
رجبی تاج امیر ابراهیم حقوق کیفری و جرم شناسی -13
یزدان نجاد کوثر عمران -12
محمدنژاد علی برنامه ریزی شهری -14
شفیعی رودپشتی میثم بازاریابی بین الملل -10
افشار مژگان جغرافیای طبیعی 02
ساقیان مهدی حقوق جزا 01
دشتی نادر علوم اقتصادی 04
حبیبی علی حسابداری 20
بذرکار اردشیر مدیریت صنعتی 05
سادات پور کاشانی سیدوحید کامپیوتر 00
عباس لو بختیار حقوق خصوصی 00
123456