میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
12345
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
شفیع آبادی محمد حسین معماری سیستم های کامپیوتری 45
مقدم سرای عبدالعلی فیزیک - ماده چگال 32
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
پرکار رضاییه پیام مهندسی کامپیوتر کرایش هوش مصنوعی و رباتیک 02
امینیان احسان مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 00
تکین کامبیز عمران-سازه -60
میناوند محمود عمران- سازه و زلزله -114
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی -60
خدایی آزاده مهندسی 01
شاه حسینی علیرضا مهندسی عمران - آب 21
زارعی مانی معماری کامپیوتر 35
عموعابدینی علیرضا مهندسی فناوری اطلاعات 40
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 02
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 66
هماپور مسعود علوم و صنایع غذایی 04
بهرامی سپیده علوم و صنایع غذایی 03
پیری حامد مدیریت شهری 00
جلالی رضا روابط بین الملل 00
حاجیوند علی حقوق عمومی 21
تلوری عبدالرسول مهندسی عمران آب 31
قصیری بابک معماری 20
فرهمندیان مجتبی مهندسی معماری -14-6
لعل بخش عترت معماری 00
فلاح مهدی فقه و مبانی حقوق 06
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -63
لرک علیرضا مهندسی عمران-مدیریت ساخت 10
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت -7-1
عامل صادقی محمد عمران سازه های هیدرولیکی 28
کاظمی بیدگلی سید عباس مدیریت دولتی -18-17
اسدی حسن فقه و مبانی حقوق 34
فنازاد رضا حقوق 0-1
چیت ساز احمدی ثریا حقوق -8-7
اصغری مرزیدره زینب حقوق -110
مومنی علیرضا حسابداری -26-12
انصاری چهارسوقی شهریار مدیریت 28
خدری صالح حقوق خصوصی -21-3
صبحی الهه حقوق عمومی -65
جان افزایی نصراله حسابداری -65
کیان پور مرتضی فقه و حقوق اسلامی 0-1
خبیری امید معماری -140
لیلیان محمدرضا معماری 00
روستا علیرضا مدیریت بازرگانی- بازاریابی -15-20
گلشنی مسعود تکنولوژی بتن -6-1
خاقانی مهدی حقوق جزا و جرم شناسی -4-1
جوانمرد بهروز حقوق جزا -121
کرماجانی حمیدرضا کامپیوتر 32
کریمی رامین نرم افزار- شبکه 12
خبیری نوید مدیریت فناوری 00
اختری سجاد حقوق کیفری 00
12345