میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
123456
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
شفیع آبادی محمد حسین معماری سیستم های کامپیوتری 45
مقدم سرای عبدالعلی فیزیک - ماده چگال 32
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
پرکار رضاییه پیام مهندسی کامپیوتر کرایش هوش مصنوعی و رباتیک 12
امینیان احسان مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی -14-5
تکین کامبیز عمران-سازه 1-15
میناوند محمود عمران- سازه و زلزله -140
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی -142
خدایی آزاده مهندسی -120
شاه حسینی علیرضا مهندسی عمران - آب 00
زارعی مانی معماری کامپیوتر 43
عموعابدینی علیرضا مهندسی فناوری اطلاعات 2-8
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 02
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 57
هماپور مسعود علوم و صنایع غذایی 54
بهرامی سپیده علوم و صنایع غذایی 34
پیری حامد مدیریت شهری 01
جلالی رضا روابط بین الملل -21
حاجیوند علی حقوق عمومی 10
تلوری عبدالرسول مهندسی عمران آب -6-28
قصیری بابک معماری 41
فرهمندیان مجتبی مهندسی معماری -17-11
لعل بخش عترت معماری 01
فلاح مهدی فقه و مبانی حقوق -32
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -10
لرک علیرضا مهندسی عمران-مدیریت ساخت -33-34
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت -72
عامل صادقی محمد عمران سازه های هیدرولیکی 18
کاظمی بیدگلی سید عباس مدیریت دولتی -33-24
اسدی حسن فقه و مبانی حقوق 54
فنازاد رضا حقوق -50
چیت ساز احمدی ثریا حقوق -4-9
اصغری مرزیدره زینب حقوق -130
مومنی علیرضا حسابداری 0-15
انصاری چهارسوقی شهریار مدیریت -65
خدری صالح حقوق خصوصی -200
صبحی الهه حقوق عمومی -44
جان افزایی نصراله حسابداری -41
کیان پور مرتضی فقه و حقوق اسلامی 33
خبیری امید معماری -150
لیلیان محمدرضا معماری 00
روستا علیرضا مدیریت بازرگانی- بازاریابی 00
گلشنی مسعود تکنولوژی بتن 01
خاقانی مهدی حقوق جزا و جرم شناسی -4-1
جوانمرد بهروز حقوق جزا 0-6
کرماجانی حمیدرضا کامپیوتر 32
کریمی رامین نرم افزار- شبکه 00
خبیری نوید مدیریت فناوری -13-11
اختری سجاد حقوق کیفری 00
123456