میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
12345
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
شفیع آبادی محمد حسین معماری سیستم های کامپیوتری 45
مقدم سرای عبدالعلی فیزیک - ماده چگال 32
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
پرکار رضاییه پیام مهندسی کامپیوتر کرایش هوش مصنوعی و رباتیک 02
امینیان احسان مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی -17-6
تکین کامبیز عمران-سازه 00
میناوند محمود عمران- سازه و زلزله 01
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی 11
خدایی آزاده مهندسی -11
شاه حسینی علیرضا مهندسی عمران - آب 00
زارعی مانی معماری کامپیوتر 34
عموعابدینی علیرضا مهندسی فناوری اطلاعات 41
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 10
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 66
هماپور مسعود علوم و صنایع غذایی 04
بهرامی سپیده علوم و صنایع غذایی 03
پیری حامد مدیریت شهری 00
جلالی رضا روابط بین الملل -1-2
حاجیوند علی حقوق عمومی 20
تلوری عبدالرسول مهندسی عمران آب 3-19
قصیری بابک معماری 20
فرهمندیان مجتبی مهندسی معماری -6-6
لعل بخش عترت معماری 00
فلاح مهدی فقه و مبانی حقوق 05
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -63
لرک علیرضا مهندسی عمران-مدیریت ساخت -27-23
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت -6-1
عامل صادقی محمد عمران سازه های هیدرولیکی 08
کاظمی بیدگلی سید عباس مدیریت دولتی -210
اسدی حسن فقه و مبانی حقوق 34
فنازاد رضا حقوق -30
چیت ساز احمدی ثریا حقوق -6-6
اصغری مرزیدره زینب حقوق -90
مومنی علیرضا حسابداری -35-20
انصاری چهارسوقی شهریار مدیریت -52
خدری صالح حقوق خصوصی 00
صبحی الهه حقوق عمومی -65
جان افزایی نصراله حسابداری -6-1
کیان پور مرتضی فقه و حقوق اسلامی 00
خبیری امید معماری -160
لیلیان محمدرضا معماری 00
روستا علیرضا مدیریت بازرگانی- بازاریابی -11-16
گلشنی مسعود تکنولوژی بتن -6-1
خاقانی مهدی حقوق جزا و جرم شناسی -4-1
جوانمرد بهروز حقوق جزا -120
کرماجانی حمیدرضا کامپیوتر 32
کریمی رامین نرم افزار- شبکه 02
خبیری نوید مدیریت فناوری -241
اختری سجاد حقوق کیفری 00
12345