میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
1234
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -2-3
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت 03
کاظمینی محمد جواد ژئوتکنیک 11
مقیمی مهدی حقوق جزا 05
کنعانی محمد طاهر حقوق خصوصی 00
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
تکین کامبیز عمران-سازه -71
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی 11
زارعی مانی معماری کامپیوتر 34
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 10
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 04
رستگار علی فناوری اطلاعات، مدیریت IT، سیستم ها 55
فولادیان مجید مخابرات شبكه هاي كامپيوتري 10
سلامی مریم صنایع غذایی 21
نعامی عبدالله مدیریت بازرگانی 03
جعفری مجد محمد حقوق خصوصی 22
جمشیدی داریوش مدیریت 33
نصری فخر داود صدیقه سیاستگذاری عمومی 02
پرویزی فرد آیت اله حقوق 00
رحیمی نیک اعظم مديريت 01
کردی عبدالمحمد حقوق خصوصی 00
قائم پناه صمد روابط بین الملل 00
امامی کورنده محمد مهندسی عمران 02
آقایی اصغر مدیریت تولید و عملیات 02
هاشم نیا شهرام مدیریت مالی 33
ضیافتی صباغ زهرا حقوق بین الملل 01
هادی حامد حقوق 02
فتاحی مهدی حقوق خصوصی 11
توحیدی احمدرضا حقوق 00
بهادری جهرمی محمد حقوق عمومی 01
فقیه لاریجانی فرهنگ حقوق عمومی 02
خدایی مهدی فقه و حقوق -10
چاوشی فریده بین الملل عمومی 00
محمدی فاتح اصغر مدیریت دولتی -31
محمدی فاضل اصغر حقوق بین الملل 00
حسین زاده مهدی حقوق خصوصی 00
فروغی امیر کارآفرینی کسب وکار 01
فدوی قاسم علوم و صنایع غذایی 04
اخلاق پسند سولماز معماری 00
ربیعه مسعود مدیریت صنعتی 45
راد عباس مهندسی صنایع 15
امیرحسینی زهرا حسابداری 10
قمری فاطمه بیوشیمی 01
شریفی صادق حقوق عمومی 00
نیک روان شلمانی علیرضا کامپیوتر 12
نوروزی امید حقوق عمومی 01
موسوی تومتری سید افشین حقوق جزا 02
داودی گرمارودی هما حقوق جزا وجرمشناسی -11
روحانی علی آبیاری و زهکشی 01
1234