میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
1234
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
شفیع آبادی محمد حسین معماری سیستم های کامپیوتری 45
مقدم سرای عبدالعلی فیزیک - ماده چگال 32
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
پرکار رضاییه پیام مهندسی کامپیوتر کرایش هوش مصنوعی و رباتیک 02
امینیان احسان مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 11
تکین کامبیز عمران-سازه 00
میناوند محمود عمران- سازه و زلزله -100
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی 01
خدایی آزاده مهندسی 10
شاه حسینی علیرضا مهندسی عمران - آب 23
زارعی مانی معماری کامپیوتر 25
عموعابدینی علیرضا مهندسی فناوری اطلاعات 50
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 00
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 67
هماپور مسعود علوم و صنایع غذایی 14
بهرامی سپیده علوم و صنایع غذایی 03
پیری حامد مدیریت شهری 00
جلالی رضا روابط بین الملل 00
حاجیوند علی حقوق عمومی 21
تلوری عبدالرسول مهندسی عمران آب -1-7
قصیری بابک معماری -80
فرهمندیان مجتبی مهندسی معماری -20
لعل بخش عترت معماری 00
فلاح مهدی فقه و مبانی حقوق 13
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -72
لرک علیرضا مهندسی عمران-مدیریت ساخت 0-5
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت 10
عامل صادقی محمد عمران سازه های هیدرولیکی 18
کاظمی بیدگلی سید عباس مدیریت دولتی 00
اسدی حسن فقه و مبانی حقوق 04
فنازاد رضا حقوق 11
چیت ساز احمدی ثریا حقوق -101
اصغری مرزیدره زینب حقوق 00
مومنی علیرضا حسابداری -290
انصاری چهارسوقی شهریار مدیریت 35
خدری صالح حقوق خصوصی -101
صبحی الهه حقوق عمومی -74
جان افزایی نصراله حسابداری -75
کیان پور مرتضی فقه و حقوق اسلامی 54
خبیری امید معماری -121
لیلیان محمدرضا معماری 00
روستا علیرضا مدیریت بازرگانی- بازاریابی 01
گلشنی مسعود تکنولوژی بتن 00
خاقانی مهدی حقوق جزا و جرم شناسی -4-1
جوانمرد بهروز حقوق جزا -170
کرماجانی حمیدرضا کامپیوتر 32
کریمی رامین نرم افزار- شبکه 02
خبیری نوید مدیریت فناوری 03
اختری سجاد حقوق کیفری 01
1234