میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
1234
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -2-3
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت 04
کاظمینی محمد جواد ژئوتکنیک 11
مقیمی مهدی حقوق جزا 05
کنعانی محمد طاهر حقوق خصوصی 00
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
تکین کامبیز عمران-سازه -71
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی 11
زارعی مانی معماری کامپیوتر 34
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 10
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 04
پرویزی فرد آیت اله حقوق 00
رستگار علی فناوری اطلاعات، مدیریت IT، سیستم ها 55
فولادیان مجید مخابرات شبكه هاي كامپيوتري 10
عابدینی فاطمه بیوتکنولوژی 00
فاخری نریمان حقوق 05
منوری حسین حقوق عمومی 23
هاشم نیا شهرام مدیریت مالی 33
سلامی مریم صنایع غذایی 21
نعامی عبدالله مدیریت بازرگانی 0-1
جعفری مجد محمد حقوق خصوصی 02
جمشیدی داریوش مدیریت 33
نصری فخر داود صدیقه سیاستگذاری عمومی 15
فقیه لاریجانی فرهنگ حقوق عمومی 02
رحیمی نیک اعظم مديريت 01
کردی عبدالمحمد حقوق خصوصی 00
قائم پناه صمد روابط بین الملل 00
امامی کورنده محمد مهندسی عمران 02
آقایی اصغر مدیریت تولید و عملیات 02
فروغی امیر کارآفرینی کسب وکار 01
ضیافتی صباغ زهرا حقوق بین الملل 02
هادی حامد حقوق 02
فتاحی مهدی حقوق خصوصی 01
توحیدی احمدرضا حقوق 00
بهادری جهرمی محمد حقوق عمومی 01
خدایی مهدی فقه و حقوق -10
چاوشی فریده بین الملل عمومی 00
محمدی فاتح اصغر مدیریت دولتی -31
محمدی فاضل اصغر حقوق بین الملل 00
حسین زاده مهدی حقوق خصوصی 00
بشیریه تهمورث حقوق جزا و جرم شناسی 20
فدوی قاسم علوم و صنایع غذایی 04
اخلاق پسند سولماز معماری 00
ربیعه مسعود مدیریت صنعتی 45
راد عباس مهندسی صنایع 15
امیرحسینی زهرا حسابداری 00
قمری فاطمه بیوشیمی 01
شریفی صادق حقوق عمومی 00
نیک روان شلمانی علیرضا کامپیوتر 12
1234