میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


گروه:
12345
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر 0 00
شفیع آبادی محمد حسین معماری سیستم های کامپیوتری 45
مقدم سرای عبدالعلی فیزیک - ماده چگال 32
اخوان فرد مسعود حقوق تجارت بین الملل 01
پرکار رضاییه پیام مهندسی کامپیوتر کرایش هوش مصنوعی و رباتیک 02
امینیان احسان مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی -18-12
تکین کامبیز عمران-سازه 1-1
میناوند محمود عمران- سازه و زلزله -130
اظهری امیر آب و سازه های هیدرولیکی 00
خدایی آزاده مهندسی 00
شاه حسینی علیرضا مهندسی عمران - آب 00
زارعی مانی معماری کامپیوتر 34
عموعابدینی علیرضا مهندسی فناوری اطلاعات 30
خدمتی حامد آب و سازه های هیدرولیکی 11
مصلحی شاد مریم علوم و صنایع غذایی 66
هماپور مسعود علوم و صنایع غذایی 04
بهرامی سپیده علوم و صنایع غذایی 03
پیری حامد مدیریت شهری 13
جلالی رضا روابط بین الملل -3-2
حاجیوند علی حقوق عمومی 20
تلوری عبدالرسول مهندسی عمران آب 00
قصیری بابک معماری 20
فرهمندیان مجتبی مهندسی معماری -18-16
لعل بخش عترت معماری 00
فلاح مهدی فقه و مبانی حقوق 02
پورموسوی سید موسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -50
لرک علیرضا مهندسی عمران-مدیریت ساخت -301
فریدونیان دشتی کامبیز مدیریت ساخت -8-1
عامل صادقی محمد عمران سازه های هیدرولیکی 18
کاظمی بیدگلی سید عباس مدیریت دولتی -291
اسدی حسن فقه و مبانی حقوق 44
فنازاد رضا حقوق 01
چیت ساز احمدی ثریا حقوق 0-6
اصغری مرزیدره زینب حقوق 00
مومنی علیرضا حسابداری -2-17
انصاری چهارسوقی شهریار مدیریت -4-1
خدری صالح حقوق خصوصی 00
صبحی الهه حقوق عمومی -55
جان افزایی نصراله حسابداری -60
کیان پور مرتضی فقه و حقوق اسلامی 33
خبیری امید معماری 1-2
لیلیان محمدرضا معماری 00
روستا علیرضا مدیریت بازرگانی- بازاریابی -8-11
گلشنی مسعود تکنولوژی بتن 0-1
خاقانی مهدی حقوق جزا و جرم شناسی -4-1
جوانمرد بهروز حقوق جزا -120
کرماجانی حمیدرضا کامپیوتر 32
کریمی رامین نرم افزار- شبکه 01
خبیری نوید مدیریت فناوری 10
اختری سجاد حقوق کیفری 00
12345