میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت


اطلاعیه مهم: ضرورت تکمیل مراحل سامانه پایان نامه ها قبل از دفاع
آخرین مهلت تشکیل پرونده برای دفاع در ترم جاری 1_98_97
بسیار مهم: ***لزوم تکمیل کل قسمت های فایل اصلی پرپوزال***
آخرین مهلت دفاع و تشکیل پرونده دفاع از پایان نامه در نیمسال اول (99-98)