سیستم SMS پورتال فعال می باشد لطفا در پر کردن فیلد تلفن همراه خود دقت فرمایید و هرگونه تغییر احتمالی شماره همراه خود را اعمال نمایید
کلیه دانشجویان ورودی بهمن 93 و ماقبل (کلیه رشته ها) که موفق به اتمام واحد های درسی خود در این ترم شده اند و قصد دفاع از پایان نامه را تا تاریخ بهمن ماه 1395 را دارند میرساند: حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می بایست نسبت به انتخاب استاد راهنما و
شماره داخلی امور پایان نامه ها 1030
شماره داخلی امور پایان نامه ها 1031